விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-8, சோ.தர்மன்

சோ.தர்மன் விக்கிப்பக்கம்

சோ.தர்மன்: கண்மாயின் ஈரம் கொண்ட எழுத்துக்காரர்! -கோணங்கி

சோ தர்மன் பற்றி வெங்கட் சாமிநாதன்

சோ தர்மன் பேட்டி

சோ தர்மன் பேட்டி மின்னம்பலம்

சோ தர்மன் பேட்டி தமிழ் இந்து

சோ தர்மன் பேட்டி தலித்தியம் பற்றி

***

நீர்ப்பழி நாவல்

நீர்ப்பழி வாங்க

***

வரம் – சோ தர்மன் கதை

சோகவனம் சோ தர்மன் கதை

அடமானம் சோ தர்மன் கதை

நிழல்பாவைகள் சோ தர்மன் கதை

***

கூகை நாவல்

கூகை வாங்க

கூகை பற்றி விவாதம்

கூகை பற்றி ஏகாந்தன்

கூகை பற்றி சிலிக்கான் ஷெல்ப்

கூகை மதிப்புரை

***

தூர்வை நாவல்

தூர்வை வாங்க

தூர்வை எளிய அறிமுகம்

தூர்வை -சித்திரவீதிக்காரன்

தூர்வை- ரெங்கசுப்ரமணி

தூர்வை- கே.ஜே.அசோக் குமார்

***

சூல் நாவல்

சூல் நாவல் வாங்க

சோ தர்மனின் சூல் -மகிழ்நன்

சூல் வாசகப்பார்வை 

சூல் -சித்திரவீதிக்காரன்

சூல் வாசிப்பனுபவம்

கண்மாய்களின் கதை

சூல் மிராஸ் பார்வை

***

பதிமூன்றாவது மையவாடி நாவல்

பதிமூன்றாவது மையவாடி வாங்க

பதிமூன்றாவது மையவாடி – ஜெயஸ்ரீ

***

அகிம்சை சிறுகதை

***

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s